Home > Nieuws > Raar maar Waar

'Raar maar Waar'

De kinderboekenweek heeft dit jaar als thema 'Raar maar Waar". Behalve dat er in alle klassen extra aandacht aan boeken wordt besteed, allerlei activiteiten rond boeken worden gedaan,  worden er ook proefjes gedaan.

De groepen 5 en 6 hebben deze week een proefjescircuit gedaan waarbij ze van alles hebben geleerd over zwaartekracht, koude en warmte, wrijving en veel meer natuurkundige verschijnselen.

Daarnaast hebben bovenbouwkinderen voorgelezen in de onderbouwgroepen en is er in de bovenbouw een voorleeswedstrijd georganiseerd.

pr2

pr3