Home > Nieuws > Ouder- en leerlingtevredenheid

Ouder- en leerlingtevredenheid

Enige tijd geleden heeft onze school deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 244156 ouders en verzorgers bij circa 2913 metingen onder vergelijkbare scholen in dezelfde referentiecategorie (Referentie) aan deze peiling meegewerkt. Deze ouders dienen als referentiegroep. Van onze school hebben honderdvierenvijftig ouders en verzorgers de vragenlijst ingevuld. Er werden gegevens verzameld over zevenennegentig kinderen in de bovenbouw en over honderd en veertien kinderen in de onderbouw (drie ouders hebben niet aangegeven in welke groep hun kind zit). Ten aanzien van de leerkracht konden de ouders voor elk van hun kinderen reageren.

 

Hier kunt u uitkomst de ouderenquete inzien

Hier vindt u de uitslag van de leerlingenquete

enquete