Home > Nieuws > IT migratie

ICT migratie

Op 17 en 18 september vindt er voor de Jan Ligthartschool een grote IT migratie plaats. Op die dagen kan er geen gebruik worden gemaakt van de computers en digiborden. Vandaar dat er op 18 september ook een studiedag gepland staat.

Vanaf 19 september zal er op school alleen nog maar in de Google-omgeving gewerkt worden. De kinderen krijgen ook een nieuwe leeromgeving en voor alle groepen zijn er Chromebooks aangeschaft. De kinderen gaan binnen een veilige digitale leeromgeving werken waarbij ze met één keer inloggen alle software kunnen bereiken. Meer info op de website van Aerobe.

De rechtstreekse link naar de Leeromgeving van de kinderen DLO

De email is inmiddels al gemigreerd naar Gmail. Alle leerkrachten hebben dan ook een nieuw emailadres. Voor alle medewerkers is dat voornaam.achternaam@debasisfluvius.nl Mail naar de oude emailadressen wordt voorlopig nog wel doorgestuurd maar bij voorkeur dus het nieuwe emailadres gebruiken als u ons wilt mailen. Ook de kinderen krijgen een eigen (geanonimiseerd) mailadres,

Het emailadres van de directie is vanaf heden: julia.vanbroeckhuijsen@debasisfluvius.nl