Home > Nieuws > Interne audit

Interne audit

Donderdag 9 maart is er een interne audit uitgevoerd op de Jan Ligthartschool. De hele dag zijn een schooldirecteur en twee kwaliteitsmedewerkers van de Basis op school aanwezig geweest om de schoolpraktijk te vergelijken met een kwaliteitsstandaard. Dit hebben bij gedaan door het voeren van gesprekken met directie, intern begeleiders, leerkrachten, ouders en kinderen. Daarnaast hebben zij meerdere klassenbezoeken gedaan en alle documenten van de school kritisch bekeken.

Inmiddels is het definitieve verslag binnen. We zijn trots op  de uitslag en de vele zaken die goed gaan op  onze school.

De benoemde aandachtspunten worden herkend en meegenomen in onze plannen voor de komende schooljaren.

Mocht u interesse hebben het verslag te bekijken klik dan op DEZE LINK