Home > De school > Ouderraad

Ouderraad

Al jaren bestaat er een ouderraad op de Jan Ligthartschool. Deze ouderraad helpt met het organiseren van feesten en probeert het team te helpen door de inkopen te doen, te versieren en op te ruimen na een feest.

Door de groei van de school en de veranderende schoolbevolking verandert de rol van de ouderraad ook. We zijn de laatste maanden binnen de ouderraad druk bezig te bedenken wat de ouderraad voor de school, de kinderen en de ouders kan betekenen.

Alle taken die de ouderraad de laatste jaren op zich heeft genomen moeten in de toekomst blijven bestaan. Daarnaast wil de ouderraad zich ontwikkelen als tussenpersoon tussen het team en de ouders.

Met een groep enthousiaste mensen werken we op dit moment aan een manier om meer open te staan naar de ouders en het team. Dit proberen we voor elkaar te krijgen door alles wat de ouderraad doet zichtbaar te maken voor alle ouders.
De school is gebaat bij een sterke en actieve ouderraad.

In de OR zitten:

  • Emma Jansen - Voorzitter
  • Inge Stevens - Penningmeester
  • Karine Talens - Secretaris
  • Joke de Jager
  • Michel Wennekes
  • Iris Oostveen
  • Nonna Meeuwsen
  • Barna Donck

 


U kunt de OR bereiken via or.janligthartschool@floresonderwijs.nl