Home > De school > Onze visie

De visie van de Jan Ligthartschool

Waar staan wij als school voor?

Op onze school voelt iedereen (kinderen, ouders en leerkrachten) zich fijn en veilig.

Een goed pedagogisch klimaat is de basis om tot ontwikkeling te komen, hier zijn wij dagelijks bewust en onbewust mee bezig.

Op onze school richten wij ons op de ontwikkeling van de basisvaardigheden (rekenen, taal en lezen). Daarnaast vinden wij de persoonlijke, sociale en creatieve ontwikkeling belangrijk.

Wat beloven wij leerlingen en ouders?

Binnen onze school werken wij met heterogene groepen om kinderen van verschillende leeftijden en in wisselende groepssamenstellingen van en met elkaar te laten leren.

Wij houden rekening met de diverse onderwijsbehoeften en geven door middel van het directe instructie model les aan (niveau)groepen. Wij weten goed wat onze mogelijkheden zijn en kennen ook onze grenzen in aanbod en begeleiding.
Als team ontwikkelen wij ons voortdurend en zorgen wij dat we op de hoogte zijn van de nieuwste onderzoeken en ontwikkelingen op het gebied van leren.
Wij hebben scherp wat de leerdoelen zijn en baseren hier onze keuzen op.
Daarbinnen is er ruimte voor de inbreng van persoonlijke doelen, zodat kinderen en ook leerkrachten medeverantwoordelijk worden voor hun eigen leerproces.

In de samenwerking met ouders zorgen wij voor een respectvolle, transparante en open communicatie waarbij de doelen en verwachtingen duidelijk zijn.

Wat is onze unieke kracht?

  • Wij werken allemaal vanuit onze passie en bevlogenheid voor het onderwijs.
  • Ons uitgangspunt is dat we elke dag samen van en met elkaar leren door middel van gezamenlijke lesvoorbereidingen, lesbezoeken en het geven van feedback.
  • Wij luisteren naar de stem van kinderen en ouders en nemen deze mee in de besluiten die wij nemen.
  • Wij hebben de ontwikkeling van de creativiteit hoog in het vaandel staan.
  • Als opleidingsschool staan wij open voor onderzoek en stellen we onszelf en studenten voortdurend in de gelegenheid te ontwikkelen.

Hoe willen we dat kinderen onze school verlaten?

Ons streven is dat ieder kind zich ontwikkelt tot "zichzelf" en dat ieder kind uitstroomt naar die vorm van vervolgonderwijs die past bij zijn talenten en mogelijkheden.