Home > De school > Onze visie

De visie van de Jan Ligthartschool

Waar staan wij als school voor?

Op onze school voelt iedereen (kinderen, ouders en leerkrachten) zich fijn en veilig.
Een goed pedagogisch klimaat is de basis om tot ontwikkeling te komen, hier zijn wij dagelijks bewust en onbewust mee bezig.
Op onze school richten wij ons op de ontwikkeling van de basisvaardigheden (rekenen, taal en lezen). Daarnaast vinden wij de persoonlijke, sociale en creatieve ontwikkeling belangrijk. Onze mindset is dat ieder kind alles kan leren.

Wat beloven wij leerlingen en ouders?
Binnen onze school werken wij met heterogene groepen om kinderen van verschillende leeftijden en in wisselende groepssamenstellingen van en met elkaar te laten leren.
Onze leerkrachten geven les door middel van expliciete directe instructie. Wij weten goed wat onze mogelijkheden zijn en kennen ook onze grenzen in aanbod en begeleiding.
Als team ontwikkelen wij ons voortdurend en zorgen wij dat we op de hoogte zijn van de nieuwste onderzoeken en ontwikkelingen op het gebied van leren.
Wij hebben scherp wat de leerdoelen zijn en baseren hier onze keuzes op.Daarnaast is er ruimte voor de inbreng van persoonlijke doelen, zodat kinderen en ook leerkrachten medeverantwoordelijk worden voor hun eigen leerproces.
Omdat ook de creatieve ontwikkeling van groot belang is wordt tijdens onze kunstprojecten diepgang geboden aan de zes kunstdisciplines.
In de samenwerking met ouders zorgen wij voor een respectvolle, transparante en open communicatie waarbij de doelen en verwachtingen duidelijk zijn. Een goede samenwerking draagt bij aan de ontwikkeling van ieder kind.

 

Wat is onze unieke kracht?

  • Wij werken allemaal vanuit onze passie en bevlogenheid voor het onderwijs.
  • Ons uitgangspunt is dat we elke dag samen van en met elkaar leren door middel van gezamenlijke lesvoorbereidingen, lesbezoeken en het geven van feedback.
  • Wij zijn  professionals die kennis hebben over leren. Vanuit deze kennis zorgen wij dat alle kinderen dagelijks positieve leerervaringen opdoen.
  • Wij hebben hoge verwachtingen van ieder kind.
  • Wij luisteren naar de stem van kinderen en ouders en nemen deze mee in de besluiten die wij nemen.
  • Wij hebben de ontwikkeling van de creativiteit hoog in het vaandel staan.
  • Als opleidingsschool staan wij open voor onderzoek en stellen we onszelf en studenten voortdurend in de gelegenheid te ontwikkelen.
  • Wij stimuleren een gezonde levensstijl door middel van gezonde voeding, water drinken en bewegen.

 


Hoe willen we dat kinderen onze school verlaten?

Ons streven is dat ieder kind zich ontwikkelt tot "zichzelf" en dat ieder kind uitstroomt naar die vorm van vervolgonderwijs die past bij de volgende stap in hun ontwikkeling.