Home > De school > Methoden > Taal MB en BB

Taal in midden- en bovenbouw

Op onze school werken we met Veilig leren lezen in groep 3. 

In de groepen 4 t/m 8 werken we sinds schooljaar 2016-2017 met de methode Staal. 

Wat uniek is aan deze taalmethode is dat de methode erg sterk is op visueel gebied. Zo maken we nu veel gebruik van filmpjes en realistische contexten en bronnen tijdens de taal- en spellingslessen. De kinderen en leerkrachten zijn hier enthousiast over.

Het motiveert en maakt het taalonderwijs levendig en interessant. Naast deze sterke visuele eigenschap, staan ook opbrengstgericht werken en toepassen centraal binnen de methode.

Tijdens de eerste weken van een thema doen de leerlingen kennis op. Deze kennis gaan ze in de laatste week van het thema toepassen in een presentatie of een product, waarbij veel creativiteit en fantasie bij komt kijken.

Er worden thema's gebruikt uit het dagelijks leven van de leerlingen, zoals bijvoorbeeld 'de nacht', 'het noodweer', 'het ziekenhuis' en 'Eskimo's'.

Categoriekaart >> regels << (handig om ook thuis mee te oefenen)

 

Wat voorbeelden uit de lessen. De EI-Plaat met de EI-rap

 

En de AU-plaat met bijbehorende rap