Home > De school > Methoden > Taal bij kleuters

Taal in de kleutergroepen

In de kleuterbouw werken wij met de methode "Schatkist". Het hele jaar door werken we met thema's hoofdzakelijk uit de methode, maar ook aangevuld met eigen thema's. Aan de hand van de thema's geven wij taal- en rekenlessen. Tijdens een taalles of een rekenles wordt er in de grote groep of in verschillende kleine groepjes gewerkt. De kinderen helpen elkaar en leren van elkaar. Daarnaast maken we gebruik van de werkmap Fonemisch Bewustzijn en Gecijferd Bewustzijn, waar taal- en rekenactiviteiten uit gehaald worden.

 

Meer informatie kunt u vinden op de website van Schatkist