Home > De school > Methoden > Sociaal emotioneel

Sociaal emotionele ontwikkeling

We vinden het belangrijk dat kinderen leren om goed met elkaar om te gaan, dat ze leren hoe ze eventuele problemen op kunnen lossen en hoe je samen ruzies oplost. De school is een plaats waar veel kinderen samenkomen; daarom is juist de school een goede oefenplaats. Elkaar accepteren, verantwoordelijkheid nemen en delen, inspraak, tolerantie, compromissen sluiten en eerlijkheid zijn onderwerpen die dagelijks centraal staan in de klas. Op deze manier hopen we de kinderen sociaal te vormen in de omgang met anderen.

Ons motto: "Op school is het veilig en fijn!"