Home > De school > Methoden > Rekenen

Rekenen

Het rekenonderwijs begint al in de kleutergroepen. Binnen de thema's van de methode "Schatkist" wordt structureel aandacht besteed aan voorbereidende rekenactiviteiten zoals bijvoorbeeld het getalbegrip.

Vanaf groep 3 werken we met de methode Wereld in Getallen (vierde versie). Het uitgangspunt van deze methode zijn alledaagse situaties die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen (betekenisvol leren).

Een ander uitgangspunt van deze methode is beheersing door begrip; eerst moeten kinderen begrijpen, dan pas komt het oefenen.

Er wordt gebruik gemaakt van allerlei materialen en hulpmiddelen zoals de kralenketting, een rekenrekje, geld en het digitale schoolbord. Daarnaast worden verschillende modellen gebruikt. Zo worden de sommen visueel gemaakt. Tijdens de instructie wordt er gesproken over de manier waarop de kinderen de sommen uitrekenen (de strategie). Zo kunnen kinderen van elkaar leren en kan de handigste manier gekozen worden.

De kinderen werken zelfstandig aan een dag- en een weektaak zodat de leerkracht tijd heeft om extra instructies te geven. De methode biedt de mogelijkheid om in drie niveaus te werken (minimumstof, basisstof en verrijkingsstof). Op basis van de toets wordt door de leerkracht bepaald welke kinderen extra instructie nodig hebben en welke kinderen verdiepingsstof kunnen maken. Zo wordt er tegemoet gekomen aan de rekenbehoefte van de kinderen.