Home > De school > Methoden > Engels

Engels

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen Engels. We maken gebruik van de methode Join in.

Join in is een nieuwe actieve methode Engels die enthousiast maakt en in beweging brengt. Kinderen werken toe naar eindopdrachten en passen meteen toe wat ze hebben geleerd. Niet de technische taalbeheersing staat centraal, maar het communiceren. Met Join in leren kinderen Engels op een actieve manier.

  • Actief Engels leren
  • Engels voor het dagelijks leven
  • Andere vakken in het Engels