Home > De school > Methoden > Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs

In iedere groep wordt één keer per week bewegingsonderwijs gegeven. Ook de kleutergroepen gymmen minimaal één keer per week in wijkcentrum de Hommel. In de lessen staan met name de basisvormen van bewegen centraal zoals klimmen en klauteren, balanceren en rollen. Alle andere groepen gymmen één keer per week in de gymzaal van MFC Klarendal.

Om een doorgaande lijn te waarborgen maken we allemaal gebruik van dezelfde methodiek "Planmatig Bewegingsonderwijs". Hierin komen alle bewegingsvormen uitgebreid aan bod en is er tevens veel aandacht voor spel.

In groep 4 gaan de kinderen zwemmen. Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 die nog niet beschikken over hun A diploma gaan met groep 4 mee zwemmen. Hiermee garanderen wij dat alle kinderen minimaal diploma A halen tijdens hun basisschooltijd.

Elk jaar organiseren wij een sportdag voor de hele school. Daarnaast kunnen de kinderen op woensdagmiddagen en in vakanties, op vrijwillige basis, deelnemen aan diverse schooltoernooien.