Home > De school > Methoden > Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs

In iedere groep wordt één keer per week bewegingsonderwijs gegeven. In de lessen staan met name de basisvormen van bewegen centraal zoals klimmen en klauteren, balanceren en rollen.

Om een doorgaande lijn te waarborgen maken we allemaal gebruik van dezelfde methodiek "Planmatig Bewegingsonderwijs". Hierin komen alle bewegingsvormen uitgebreid aan bod en is er tevens veel aandacht voor spel.

In groep 5/6 gaan de kinderen een aantal weken themazwemmen.

Elk jaar organiseren wij een sportdag voor de hele school. Daarnaast kunnen de kinderen op woensdagmiddagen en in vakanties, op vrijwillige basis, deelnemen aan diverse schooltoernooien.