Home > De school > Methoden > Begrijpend Lezen

Nieuwsbegrip XL

We besteden ook veel aandacht aan het leren begrijpen van de tekst. We gebruiken daarvoor de methode Nieuwsbegrip.

We leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we proberen ze ook leesplezier en liefde voor boeken bij te brengen. We lezen op school regelmatig voor en er is een schoolabonnement bij de bibliotheekbus. Maandelijks kunnen de kinderen twee boeken lenen om op school te lezen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de Kinderboekenweek en aan het voorleesontbijt.

Informatie over Nieuwsbegrip:

Het doel van de lessen Nieuwsbegrip is het strategisch leren lezen van teksten. Het nieuws is een middel om de kinderen te interesseren om de tekst te lezen. De leerkracht speelt daarbij een belangrijke rol. De juf of meester doet in de Nieuwsbegriplessen namelijk hardopdenkend voor hoe het lezen van een tekst in je hoofd werkt. Daarbij kunnen ze gebruik maken van het digibord. Elke week oefenen de kinderen met een strategie die ze bij de tekst kunnen gebruiken. Ze leren bijvoorbeeld dat ze eerst naar de titel en de plaatjes bij de tekst moeten kijken, voor ze de tekst gaan lezen. Als je eerst voorspelt waar de tekst over gaat, begrijp je de tekst beter. Voorspellen is één van de vijf strategieën die leerlingen bij Nieuwsbegrip leren.

Opdrachten

Bij de teksten horen ook opdrachten. De opdrachten maken de kinderen in de klas, na het lezen van de tekst. Soms zijn de opdrachten op papier en soms op de computer. Vaak moeten ze samenwerken. Door over de tekst en de opdrachten te praten, kunnen de kinderen van elkaar leren. In elke les maken de kinderen een schema van de tekst. Bij Nieuwsbegrip heet dat een sleutelschema. Het schema heeft bijvoorbeeld de vorm van een tijdbalk. De kinderen moeten dan de jaartallen en gebeurtenissen uit de tekst in de tijdbalk schrijven. Een sleutelschema is ook heel handig om te maken als je teksten moet leren, bijvoorbeeld voor aardrijkskunde of geschiedenis.

Meer informatie is HIER te vinden