Home > De school > Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De MR vergadert zes maal per jaar en wordt voortdurend op de hoogte gehouden van belangrijke zaken.
De vergaderingen zijn openbaar. De MR wil graag voeling hebben met de ouders, u kunt contact opnemen! Indien gewenst worden alle ouders over bepaalde onderwerpen geraadpleegd.

Een basisschool is een organisatie die voortdurend in beweging is. Veranderingen kunnen worden ingegeven door de (landelijke) politiek, bestuurlijk beleid, personele wisselingen, organisatorische- of onderwijsinhoudelijke zaken enzovoort, maar zeker ook door wensen van ouders en/of leerlingen.

De huidige leden van de MR vinden het belangrijk en boeiend om al deze zaken te volgen, mee te denken en (indirect) mee te beslissen. De leden van de MR zitten er echter niet alleen voor zichzelf, maar voor alle ouders en kinderen van de Jan Ligthartschool en ook voor de leerkrachten.
Een actieve MR en alle initiatieven en medewerking vanuit ouders werken motiverend voor de leerkrachten. Dat dit weer ten goede komt aan de leerlingen, onze kinderen, spreekt voor zich!

De leden van de MR vinden het belangrijk dat onze buurtschool goed onderwijs biedt en een prettige en veilige leer-, leef-, werk- en speelomgeving is, waar de kinderen met plezier naartoe gaan. Om dit zo te houden draagt de MR graag haar steentje bij!

In de MR zitten namens het personeel: Nathalie Jansen, Willeke Rauwers en Ina Roelofs. Namens de ouders zijn dit: Karlijn Steenvoort, Liesbeth Timmermans en Eveline Maljers.

U kunt de MR bereiken via mr.janligthartschool@floresonderwijs.nl