Home > De school > Kinderopvang > Naschoolse opvang

Naschoolse opvang, vakantieopvang en flexibele opvang

Als de schoolbel gaat, staat de bso medewerker klaar om de kinderen uit de klas op te halen, gezamenlijk lopen zij naar het Droomeiland op Onder de Linden 6. Tijdens wat eten en drinken hebben de kinderen de gelegenheid om hun verhaal te doen. Hierdoor ontstaat er een gezellige sfeer en leren de kinderen elkaar goed kennen. Ook wordt er besproken wat de kinderen willen doen.

Voor de jongste kinderen wordt het zogenaamde huiskamermodel toegepast. Binnen een vertrouwde, overzichtelijke omgeving spelen de pedagogisch medewerkers in op de sterke behoefte aan persoonlijke aandacht. Samen wat eten en drinken, een spelletje spelen, knutselen en naar buiten als het kan. De wat oudere kinderen hebben na schooltijd zin in iets spannends. Voor de een is dat een potje voetbal, een ander wil knutselen, terwijl een derde graag danst. Daarom hanteren wij voor de oudere kinderen het activiteitenmodel. De kinderen beslissen zo veel mogelijk zelf wat ze gaan doen en met wie. Hierbij maken we ook gebruik van de aula en de gymzaal van school. Regelmatig wordt het activiteitenprogramma vernieuwd. De kinderen hebben inspraak bij de activiteiten die worden georganiseerd.

In de vakantie en tijdens studiedagen wordt van 7.30 tot 18.30 uur opvang geboden. Sluit de school eerder bijvoorbeeld i.v.m. Sinterklaas dan is het mogelijk aanvullende uren af te nemen. Meestal worden kinderen van beide locaties opgevangen bij bso Vulkaaneiland. Ook wordt er regelmatig samengewerkt met bso 't Schateiland aan de Dalweg.

Kinderen die normaal geen gebruik maken van de naschoolse opvang kunnen ook van de vakantieopvang en flexibele opvang gebruik maken.