Home > De school > JLS als opleidingsschool

Onze school als opleidingsschool

De Jan Ligthartschool is een partnerschool van de HAN pabo. Dat betekent dat wij structureel stageruimte bieden aan propedeusestudenten (1e jaars), studenten uit de kernfase (2e en 3e jaar), liostudenten  (afstudeerfase) en ALPO studenten (universitaire studenten). Daarnaast bieden wij ook studenten van ROC het RijnIJssel de mogelijkheid om bij ons stage-ervaring op te doen als onderwijsassistent.

Sinds het schooljaar 2012-2013 zijn wij Opleidingsschool. Bij de opleidingsscholen ligt een grotere nadruk op het doen van onderzoek. En dat is voor aankomende leraren een pre, want het uitvoeren van onderzoek op de eigen school is tegenwoordig een steeds belangrijker instrument om het onderwijs en het schoolbeleid verder te ontwikkelen.

Bij ons op school werkt Olivier Gerritsma als schoolopleider. Hij stuurt het opleidingsproces aan en heeft nauw contact met de mentoren (stagebegeleider in de klas), de docenten van de Pabo en andere schoolopleiders van Flores onderwijs.

Wij hebben als Jan Ligthartschool bewust gekozen om opleidingsschool te zijn. Als team hechten wij er namelijk veel waarde aan om onze toekomstige collega's werkervaring op te laten doen in onze praktijk. Ons team is getraind als mentor en heeft ervaring in het competentiegericht begeleiden van studenten. Daarnaast geeft het ons de mogelijkheid om, via studenten en vakdocenten van de Pabo, de nieuwste kennis en inzichten in de school te halen voor verdere ontwikkeling en professionalisering.

Naast het stage lopen in een groep worden studenten ook aangemoedigd om activiteiten uit te voeren in andere groepen/bouwen om zo een breder beeld te krijgen van onze school. Studenten uit de kernfase werken hiernaast ook gezamenlijk aan diverse (kleine) onderzoeken. Studenten werken hiermee aan de eigen competentieontwikkeling maar leveren daarnaast een waardevolle bijdrage aan onze schoolontwikkeling. Voor vragen of ondersteuning kunnen studenten altijd een beroep doen op alle teamleden. Studenten nemen deel aan overleg binnen ieder leerteam en zijn, in overleg, aanwezig bij oudergesprekken waar mogelijk. Bij de start van de stage stelt iedere student zich via de nieuwsbrief voor aan ouders.

Studenten ervaren onze school als opleidingsschool positief.

"Naar mijn mening is de Jan Ligthartschool de term 'opleidingsschool' meer dan waard.  Dit is terug te zien in de begeleiding en de betrokkenheid van de opleider. Binnen de school heb ik met mijn medestudenten gewerkt aan een praktijkonderzoek. Hierin kregen wij ook begeleiding van onze stagebegeleider. De mentoren binnen de school weten goed wat zij kunnen verwachten van de studenten. Ik vind dat mijn mentor mij goed heeft begeleid in mijn ontwikkelingsproces." (2de jaars student)

Voor extra informatie kun je contact opnemen met onze schoolopleider:


Olivier Gerritsma

olivier.gerritsma1@floresonderwijs.nl
Telefoonnummer: 026-3515230