Home > De school > ICT op school > De uitvoering

UItvoering

Wij zien de computer als hulpmiddel, "een tool". Net als een boek, schrift of pen. De computer is geen doel op zich maar een manier van werken met, en verwerken van de leerstof.

Kinderen gebruiken de computers op verschillende momenten, ook tijdens de lessen. Een voorbeeld: als het rekenen is uitgelegd, kunnen de kinderen starten met het verwerken van de leerstof. Zij mogen echter ook tijdens die verwerking 10 minuten op de computer oefenen. Er is een systeem dat aangeeft wie wanneer aan de beurt is. Dit spaart tijd uit. Kinderen oefenen bijv. de tafels.....maar niet meer met de hele groep maar individueel en op eigen niveau.

Daarnaast willen we kinderen zelfredzaam maken op de computer door gebruik te maken van tekstverwerkingsprogramma's, presentatieprogramma's, social mediagebruik en internet. Dit kan resulteren in een werkstuk of presentatie op het digibord. We vinden het belangrijk dat kinderen kritisch zijn met betrekking tot het gebruik van internet en social media om ze zo op te voeden tot verantwoordelijke internetgebruikers.