Home > De school > De zorg voor kinderen > Besprekingen

Groepsbespreking, Leerlingbespreking en extra zorg

Drie keer per jaar bespreekt de leerkracht met de intern begeleider, tijdens een groepsbespreking de groeps- en individuele toetsresultaten en wordt er een groepsplan opgesteld.

Indien nodig kan er een aparte leerling-bespreking gehouden worden waarin de leerkracht en de intern begeleider samen of samen met u als ouder het kind en de extra benodigde zorg kunnen bespreken. Tijdens die bespreking worden concrete vervolgafspraken gemaakt.