Home > De school > De zorg voor kinderen

Zorg in de school

Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren. Dat betekent dat er verschillen tussen kinderen zijn. Wij vinden het belangrijk daar zo goed mogelijk op in te spelen. Dat doen we al vanaf het moment dat er nieuwe leerstof aangeboden wordt. Tijdens het uitleggen, het maken van de opdrachten en het nakijken van het werk houden we goed in de gaten of alle kinderen het begrijpen.

Sterke kinderen, die geen moeite hebben met nieuwe leerstof, gaan vrij snel aan het werk en krijgen verdiepingsleerstof aangeboden. Kinderen die problemen ondervinden bij het zich eigen maken van de nieuwe leerstof, krijgen extra uitleg en als het nodig is extra hulp. Dit vraagt om planmatig handelen.

Als uw kind problemen met de leerstof ervaart, wordt u als ouder altijd op de hoogte gebracht van extra zorg voor uw kind op school. Waar nodig en indien gewenst wordt met u overlegd over de extra ondersteuning die u uw kind thuis kunt bieden.

Hier kunt u het ZORGPLAN lezen en aanvullend daarop de PESTAANPAK bij ons op school.

Onze school heeft een School Ondersteunings Profiel (versie 2020-2021) in het kader van passend onderwijs (SOP). Klik op de link om het profiel in te zien.