Home > De school

Waar de school voor staat

De Jan Ligthartschool is een school met een goed pedagogisch klimaat waar alle leerlingen en leerkrachten zich veilig voelen en leerlingen zich kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau & manier. De Jan Ligthartschool is een school die bezocht wordt door kinderen met verschillende (culturele) achtergronden vooral uit de wijken rondom de school (st Marten, Klarendal en Sonsbeekkwartier).

Een gevoel van welbevinden bij onze leerlingen werkt positief op de te leveren prestaties. Wij besteden veel aandacht aan het creƫren van een fijne sfeer in de klas, de school en op het plein. Wij streven naar een goed contact en een goede samenwerking met ouders, gericht op de ontwikkeling van de kinderen. De school en ouders hebben daarin een gezamenlijk doel.

Wij geloven dat elk kind wil leren en dat leren leuk kan zijn! Vraag aan kinderen of ze iets willen leren en ze geven altijd een positief antwoord. Er zijn echter wel verschillen in de mogelijkheden. Wij streven naar de hoogst mogelijke prestaties voor iedereen door op het niveau van het kind tegemoet te komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

 

kw1